Thassos White Marble Collection

Thassos White
5/8" x 5/8" Mosaic Polished
5/8" x 5/8" Thassos White Marble Mosaic
Thassos White
2" x 2" Mosaic Polished
2" x 2" Thassos Marble Mosaic
Thassos White
Basketweave with Carrara Polished
Basketweave Thassos White Marble Mosaic
Thassos White
2" Hexagon Mosaic Polished
2" hexagon thassos white marble Mosais
Thassos White
1" x 3" Herringbone Mosaic Polished
Thassos White Herringbone 1" x 3" Marble Mosaic
Thassos White
1" x 4" Herringbone Mosaic Polished
Thassos White Marble 1" x 3" Herringbone
Thassos White
City Brick with Carrara Mosaic Polished
Thassos White City Brick Polished
Thassos White
Willow Branch with Carrara Mosaic Polished
Thassos White Willow Branch Polished
Thassos White
Retro Chevron Mosaic Honed
Thassos Retro Marble Mosaic
Thassos White
Mini Chevron with Carrara Polished
Thassos Mini Chevron Marble Mosaic
Thassos White
Slim Hexagon with Gold Polished
Thassos Slim Hexagon Marble Mosaic
Thassos White
Arrow Metal Mosaic with Gold Polished
Thassos Arrow Marble Mosaic
Thassos White
Thassos with Carrara Polished
Thassos Herringbone Marble Mosaic
Thassos White
Thassos, Nero and Brass Polished
Thassos Hexagon Marble Mosaic
Thassos White
Thassos, Carrara and S. Steel Polished
Thassos Hexagon Marble Mosaic
Thassos White
Thassos and Bardiglio Polished
Thassos Hexagon Marble Mosaic
Thassos White
Thassos, Nero and Carrara  Polished
Thassos Hexagon Marble Mosaic
Thassos White
Thassos, Calacatta and Carrara Polished
Thassos Tight Joint Marble Mosaic
Thassos White
Thassos, Nero and Carrara Polished
Thassos Tight Joint Marble Mosaic
Thassos White
Thassos with Carrara Polished
Sunflower Thassos Marble Mosaic

Field Tile Sizes Available:

3" x 6" 
Polished
4" x 12" 
Polished
6" x 12" 
Polished
12" x 12" 
Polished
12" x 24" 
Polished
18" x 18" 
Polished

Special Order Sizes Available:

3" x 18" 
Polished
6" x 18" 
Polished
9" x 18" 
Polished
4" x 24" 
Polished
6" x 24" 
Polished