Thassos White Marble Collection

ART Stone Thassos White Collection

5/8" x 5/8" Thassos White Marble Mosaic

Thassos White

5/8" x 5/8" Mosaic Polished

2" x 2" Thassos Marble Mosaic

Thassos White

2" x 2" Mosaic Polished

Basketweave Thassos White Marble Mosaic

Thassos White

Basketweave Mosaic Polished

2" hexagon thassos white marble Mosais

Thassos White

2" Hexagon Mosaic Polished

Thassos White Herringbone 1" x 3" Marble Mosaic

Thassos White

1" x 3" Herringbone Mosaic Polished

Thassos White Marble 1" x 3" Herringbone

Thassos White

1" x 4" Herringbone Mosaic Polished

Thassos White City Brick Polished

Thassos White

Citi Brick Mosaic Polished

Thassos Mini Chevron Marble Mosaic

Thassos White

Mini Chevron Mosaic Polished

Thassos White Willow Branch Polished

Thassos White

Willow Branch Mosaic Polished

Thassos Herringbone Marble Mosaic

Thassos White

Lynd Herringbone Mosaic Polished

Thassos Hexagon Marble Mosaic

Thassos White

Georama Mosaic Polished

Thassos Hexagon Marble Mosaic

Thassos White

Hexagon Metal Mosaic Polished

Thassos Hexagon Marble Mosaic

Thassos White

Georama Mosaic Polished

Thassos Hexagon Marble Mosaic

Thassos White

Hexagon Metal Mosaic Polished

Sunflower Thassos Marble Mosaic

Thassos White

Sunflower Mosaic Polished

Thassos Tight Joint Marble Mosaic

Thassos White

Tight Joint Mosaic Polished

Thassos Tight Joint Marble Mosaic

Thassos White

Tight Joint Mosaic Polished

3" x 6" 
Polished
4" x 12" 
Polished
6" x 12" 
Polished
12" x 12" 
Polished
12" x 24" 
Polished
18" x 18" 
Polished

Thassos White

Available Field Tile Sizes
Polished